Disclaimer

Outdoornow, hierna te noemen de Website, verleent u hierbij toegang tot Outdoornow (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Outdoornow behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Outdoornow spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Outdoornow. In het bijzonder is alle informatie op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Outdoornow nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Outdoornow

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van Outdoornow, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Afbeeldingen, beeldmateriaal en auteursrechten

Afbeeldingen die gebruikt worden op Outdoornow zijn afkomstig van meerdere bronnen:

Eigen beheer

Openbare beeldbank Wikimedia Commons

Openbare beeldbank Unplash

Depositphotos (betaald abonnement)

Bronnen met toestemming maker

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal is afkomstig uit twee bronnen:

Eigen beheer

Embedden van openbare YouTube-Video’s (https://www.frankwatching.com/archive/2014/11/24/embedden-mag-dat-eigenlijk-wel/)

Ben je van mening dat er een schending van auteursrecht of copyright plaatsvindt op Outdoornow? Neem contact op via ons contactformulier en wij controleren het beeldmateriaal direct en gaan binnen 24 uur tot verwijdering over, mocht de claim terecht zijn.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Share to...